Experter på taksäkerhet

Taksäkerhet för en tryggare arbetsmiljö på hög höjd

Vill du ha ett tryggt tak, både för takarbetare och förbipasserande? Välkommen att kontakta oss, vi kan montera den taksäkerhet som behövs. Kostnadsfri inspektion och offert samt bra garantier utlovas!


Ett säkert tak skapar trygghet

Att ha ett säkert tak ger många fördelar – såväl trygghetsmässiga som ekonomiska. När taket ska underhållas kan arbetarna lugnt och tryggt jobba om det finns taksteg, gångbryggor och andra säkerhetsanordningar på plats. Snörasskydd tar bort risken för att stora mängder snö faller från taket. Det skapar en trygg miljö även för andra. Kontakta oss redan nu om du är i behov av ny eller uppdaterad taksäkerhet på din fastighet.

Vid sidan av taksäkerhet erbjuder vi även takmålning och en rad andra takarbeten, som du kan läsa om här.

Ska förhindra fall och ras

Vad innebär taksäkerhet? Begreppet innefattar en hel del: arbetsmetoder, utrustning och anordningar för att kunna vistas på taket utan att riskera att falla. Taksäkerhetsanordningar monteras för att bereda tillträde till tak och arbetsställen samt skyddsanordningar som skall förhindra fall eller ras.

Taksäkerhet är ett absolut måste för alla som kommer i kontakt med taket: arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad. Konsekvenser som orsakas av dålig taksäkerhet kan bli katastrofala och har man inte installerat bra utrustning kan det bli svårt att få ut på försäkringen. 

Fall från tak en vanlig olycksorsak

Fall från tak som orsakar allvarliga skador är vanligare än man tror, enligt en svensk studie. Framförallt på vintrarna tar landets akutmottagningar emot många personer som dragit på sig frakturer och andra skador i takrelaterade incidenter. Varje år skadas exempelvis över tusen personer i olyckor som inträffar i samband med skottning av snö på fastighetstak. Denna studie visar också att de vanligaste skadeorsakerna är att man antingen tappar greppet och faller från taket eller att man ramlar från en stege.

taksäkerhet med vajer

Även professionella takarbetare som snöskottare och takläggare drabbas av en hel del olyckor, men här är säkerhetstänket mer utvecklat och kompetensen för hur man ska bete sig på höga höjder större.

En bra försäkring för framtiden

Låt oss installera rätt utrustning för taksäkerhet på din fastighet – du kommer inte att ångra det, taksäkerhet är en bra försäkring för framtiden.

Vi kan montera alla former av takskydd på ditt hus och kommer gärna med förslag på trygga säkerhetslösningar. Om du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening skriver ett avtal för fullservice med oss så kan vi komma till er en gång om året för att inspektera taksäkerheten. Vi kan även erbjuda städning av taket, bland annat rensning av hängrännor och ränndalar. Dessutom erbjuder vi snöskottning på tak.

Husägaren har alltid ansvaret

Ansvaret för taksäkerheten ligger alltid på villa- eller fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är alltså inte de yrkesgrupper som ofta är uppe på taket – sotare, målare, takläggare, målare och andra – som har detta säkerhetsansvar. Husägaren måste alltid ta ansvaret för sin taksäkerhet. Om man anlitar en person för att arbeta på ett tak utan korrekt säkerhet kan man tvingas betala sanktionsavgifter.

Vi rekommenderar utrustning

Vilka anordningar bör ett tak förses med för att taksäkerheten ska vara tillräcklig? En säkerhetssele för den som är uppe på taket är givetvis grundläggande och den måste fästas vid en stabil ankarpunkt. Andra anordningar som skapar trygghet på dessa höga höjder är glidskydd, räcken, stegar och annat.

Låt oss titta på ditt hus och fastställa hur vi kan förbättra just din taksäkerhet!

 

Taksäkerhet på högsta nivå