Övriga tjänster

Takmålning

Det svenska klimatet gör att behovet av takmålning alltid är närvarande och vi hjälper dig att skydda ditt tak. Vi utför våra tjänster inom takmålning till företag, föreningar och privatpersoner och tar oss an både små och stora projekt med bästa möjliga resultat i fokus. Vi lämnar 10 års garanti på våra arbeten.

Målning av stålkonstruktioner

Vi har stora kunskaper inom målning av olika stålkonstruktioner. Rostskyddsmålning av balkkonstruktioner och rörstråk är ett par exempel på detta. Vi har lång erfarenhet av målning av stål och arbetar med företag i många olika branscher.

Blästring

Vi utför alla typer av blästring. Sandblästring av fasader och olika stålkonstruktioner är en av våra specialiteter. På tak använder vi oftast den mer skonsamma metoden vattenblästring.

Brandskyddsmålning

Vi skyddar fastigheten mot brand med hjälp av brandskyddsmålning. Brandskyddsfärgen sväller upp vid onormalt höga temperaturer och fungerar som ett skyddande skikt mellan eld och material. Vi har lång erfarenhet av brandskyddsmålning.

Målning och renovering av pooler

I alla pooler uppstår med tiden en hel del skavanker som missfärgningar och färg som lossnar. Men det är inte alltid man behöver göra en hel poolrenovering – vi kan fräscha upp din pool med en målning som i många fall består av att vi blästrar bort gammal färg och därefter målar nytt.

Takbesiktning

Vi utför även certifierade takbesiktningsarbeten. Vi undersöker takets skick och säkerställer att konstruktionen motsvarar de lagliga kraven. Om du tror att taket kan vara skadat är det viktigt att du snarast tar hjälp av en takrenoverare.

Taksäkerhet

För att garantera säkerhet för alla som arbetar på tak är det mycket viktigt med taksäkerhet. Vi har arbetat med att installera anordningar för taksäkerhet i många år och hjälper dig gärna att skapa en trygg takmiljö.

snyggt rött tak

 

Allt inom tak – kontakta oss för ett första möte